Hem

I alla tider har vi på olika sätt tagit hand om våra döda – begravt och hedrat dem – skapat minnen och historia. Hur vill dagens unga att begravningar och dess platser ska vara – nu och i framtiden? I detta projekt höjs barn och ungas kunskapsnivå om den mångfacetterade begravningsplatsen samtidigt som de får inflytande över denna plats. Med kunskap kommer  ökad tillgänglighet, integration och demokrati.

Projektet vill fånga barn och ungas intresse, utbilda dem och rusta dem för livets skeenden och den mest varaktiga: döden.