Delprojekt

Älmhult

Huvudman för begravningsverksamheten i Älmhult anlade en ny begravningsplats, Norregårds  begravningsplats, som stod färdig 2006 utan att då tas i bruk. Istället har området använts som en grönyta av Älmhults invånare. Nu är det aktuellt att börja använda Norregård för begravningar och detta öppnar upp för en unik möjlighet för Älmhults barn och unga att komma med synpunkter och önskemål. Barn och ungas åsikter är särskilt viktiga utifrån Barns och ungas åsikter är särskilt viktiga utifrån Barnkonventionen som är lag sedan 2020. Detta är en plats som angår alla! 

Stiftelsen Skånska landskap

Projekt under planering. Tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap möter vi barn i naturen. Med erfarna pedagoger och berättare ser vi möjlighet att låta barn vistas utomhus och uppleva natur kopplat till begravningshistoria på ett originellt och fängslande sätt.

Kulturhuset Stockholm (+ andra museum)

Vårt befintliga projekt expanderar i en ny fast utställning riktad till barn och unga på Kulturhuset Sergel i Stockholm med kopplingar ut till begravningsplatser i samarbete med Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Dessutom planeras en vandringsutställning eller flera regionala utställningar i samarbete med länsmuseer med en spegling av Kulturhusutställningen. 

Teater JaLaDa

I ett samarbete med Teater JaLaDa tas det fram en vandringsföreställning genom Östra kyrkogården i Malmö. I föreställningen levandegörs människoöden och staden Malmös/platsens historiska utveckling; från naturlandskap, till odlingslandskap till dagens urbana landskap med av människan skapade skogar och andra naturbiotoper. Föreställningen tar upp olika religioners kulturer och är flerspråkig.

FRH

FRH – Future Religious Heritage är en icke-religiös organisation som höll sin årliga internationella konferens i Lund 20-21 april 2023. I samband med denna arrangerade burb eventet RFH – Run For Heritage –  där gymnasieelever medverkade i en cykelorientering med nedslag på olika begravningsplatser i Lund och förskolebarn spelade kyrkogårdsbingo. Se mer på:
https://www.frh-europe.org/lund-sweden-will-run-for-heritage-on-19-april-2023/
https://www.frh-europe.org/events/conferences/frh-conference-2023-european-sustainable-religious-heritage/