Barn & Ungdomsrådet

Vi barn och unga i samhället kan ibland känna att vi inte får vara med och bestämma. Idag är det mest vuxna som är med och bestämmer om begravningsplatser och det vill vi ändra på.

Hur ska en begravningsplats se ut? Vad ska man få göra på en begravningsplats? Vad innebär döden? Det är frågor som dessa som vi vill att alla barn och unga ska få prata om och påverka.

Projektet startade i augusti 2022 för att vi upptäckte att barn inte vet så mycket om begravningsplatser, och därför kan det vara svårt att vara med och bestämma. Döden är en del av livet, och att kunna prata om döden är viktigt för att göra det mindre läskigt och tabubelagt. Även platserna folk begravs på är en viktig del i hela världens kulturer och historia.

Barnkonventionen säger att barn har rättigheter – och att de beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Även barn och unga har rätt att vara på begravningsplatser, och därför måste även våra åsikter höras.

Barn- och ungdomsrådet – bli delaktig!

Barn- och ungdomsrådet för begravningsplatsen är ett gäng ungdomar mellan 10-25 år som vill att barn och ungdomar ska ha större möjlighet att prata om döden och bestämma om begravningsplatser. Vi strävar efter att barn och unga, oavsett ålder, religion och bakgrund, ska vara inkluderade och få sin röst hörd.

Barn- och ungdomsrådet ska vara den plats där vi barn och unga kommer kunna prata om de frågor som berör begravningsplatser, kyrkogårdar och döden, där vi tillsammans lyfter fram det som vi tycker är viktigt och intressant. Hit kan man också vända sig om man vill lära sig, eller har en särskild fråga som berör döden eller begravningsplatsen. Genom träffar, event och workshops kan du vara med och påverka samhället med oss! Vill du veta mer om vad barn- och ungdomsrådet gör kan du följa oss på Tiktok och Instagram.

Vill du vara med i barn- och ungdomsrådet?