Om projektet

Detta projekts syfte är att hos främst barn och unga höja kunskapen om den mångfacetterade begravningsplatsen, som förutom att vara just en plats för den sista vilan även utgör landets största kulturarv, som hyser allt från biologisk mångfald till olika religiösa och ickereligiösa begravningstraditioner. Genom att väcka nyfikenhet och informera om begravningsplatsen blir den tillgänglig och kan samtidigt användas som ett lärorum. I förlängningen ska barn och unga ges en möjlighet att påverka framtida utformning 

Projekt pågår 2022-2025 och finansieras av Allmänna arvsfonden.
Projektet har kontor i Lund, där finns projektledarna Kristina och Helene

Föreningen LARM Living Art Reflecting Mankind äger projektet.

Begravningslabb

är en bärande del av projektets metoder för att låta/ge barn och unga tillgång till begravningsplatsen. Ute på plats väcks nyfikenheten, där får de uppleva och lära sig för att sedan kunna påverka. 

Den mångfacetterade begravningsplatsen, som är Sveriges största kulturarv, erbjuder många olika perspektiv på liv och död: djur, växter, historia, olika religiösa och kulturella traditioner m.m. Dessa olika områden går att koppla till skolans läroplan och får ett naturlig diskussionsform. Att vistas ute, särskilt i en rogivande grön miljö, bryter ner klassrumsstrukturer och öppnar upp sinnena. Detta skapar i sin tur en god, demokratisk och inspirerande samtalsatmosfär. Sedan dör samtalsämnena. 

Kontakta oss om du vill veta mer om begravningslabb.

Om b&u-råd

Som en del av projektet byggs ett barn- och ungdomsråd upp. Än så länge finns fem ungdomsrepresentanter anställda på deltid i projektet.  

B&u-rådet ska organisera barn och ungdomar i åldern 10-25 år. Det ska ge barn och unga insyn i och inflytande över  begravningsplatser/-verksamhet. Rådet ska bli ett varaktigt forum där system för påverkan och insyn ska bli möjlig. 

Barn under 10 år ska också beredas möjlighet att göra sina röster hörda, detta sker dock främst i möte under begravningslabben.