Begravningsplats Norregårda Älmhult

Huvudman för begravningsverksamheten i Älmhult anlade en ny begravningsplats, Norregårda, som stod färdig 2006 utan att då tas i bruk. Istället har området använts som en grönyta av Älmhults invånare. Nu är det aktuellt att börja använda Norregårda för begravningar och detta öppnar upp för en unik möjlighet för Älmhults barn och unga att komma med synpunkter och önskemål. Barn och ungas åsikter är särskilt viktiga utifrån Barns och ungas åsikter är särskilt viktiga utifrån Barnkonventionen som är lag sedan 2020. Detta är en plats som angår alla!