Kulturhuset Stockholm (+ andra museum)

Vårt befintliga projekt expanderar i en ny fast utställning riktad till barn och unga på Kulturhuset Sergel i Stockholm med kopplingar ut till begravningsplatser i samarbete med Stockholms kyrkogårdsförvaltning. Dessutom planeras en vandringsutställning eller flera regionala utställningar i samarbete med länsmuseer med en spegling av Kulturhusutställningen.