Stiftelsen Skånska landskap

Tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap möter vi barn i den stadsnära naturen. Med erfarna pedagoger och berättare ser vi möjlighet att inom ramen för projektet “Femteklassare på Skåneleden” låta barn vistas utomhus och uppleva natur på ett originellt och fängslande sätt. Skåneleden etapp 15 rör sig igenom tre begravningsplatser i Malmö, där Östra kyrkogården är den största och mest varierade. Det är just Östra kyrkogården vi tänker utgå ifrån i denna urbana naturvandring.