Teater JaLaDa

I ett samarbete med Teater JaLaDa tas det fram en vandringsföreställning genom Östra kyrkogården i Malmö. I föreställningen levandegörs människoöden och staden Malmös/platsens historiska utveckling; från naturlandskap, till odlingslandskap till dagens urbana landskap med av människan skapade skogar och andra naturbiotoper. Föreställningen tar upp olika religioners kulturer och är flerspråkig.